„Rugaciune in versuri catre Nascatoarea de Dumnezeu pentru toate zilele saptamanei, foarte folositoare la naprasnica boala” compusa de C. Negruzzi

Restituiri Costache Negruzzi.

“Rugaciune in versuri catre Nascatoarea de Dumnezeu pentru toate zilele saptamanei, foarte folositoare la naprasnica boala compus de Costachi Negruti” este tiparita in alfabet latin. Nu se cunosc editura, anul aparitiei sau tipografia. A fost gasita ca o fascicola desprinsa dintr-o carte neidentificata, ingrijit legata, intre copertile cartonate ale unei culegeri de texte liturgice si bisericesti, cu alte cinci texte, din perioade si cu provenienta diferite, scrise insa in alfabetul de tranzitie romanesc, chirilic. Celelalte cinci texte bisericesti sunt urmatoarele:
„1.Acaftistul Sfintului mare Mucenic si tamaduitorul Panteleimon, a carue sarbare sa praznuieste la 27 Iuli. Acum din nou compus in totul de Gheorghi Beldiman, Iasii, Institutul Albinei Romana, 1865
2.Acaftistul Santului Ierarh Vasile cel Mare
3….. slujba a sfintului Mucenic Callinic….( luna lui iulie . In 29 zile ) M. Neamntul . In Tipografia M. Neamtul 1858
4. Slujba prea-cuviosului si dreptului Parintelui nostru Filaret cel Milostiv…tip. acum cu cheltuiala Preasfintiei Sale Kyr Filaret Apamias Beldiman Iasii In tip. Mitropolii, 1841
5.Vieata Sf. Mare Mucenic Haralambie si Paraclisul Sfintului dupa cum sau gasit tiparit in carti ecleziastice catre care sau adaos si acatistul sfintului compus din nou dupa viata sa de Gheorghi Beldiman si Dimitrie Manoliu. Iasii, Bermann, 1865.”
Culegerea de texte liturgice ce cuprinde poeziile religioase semnate Costache Negruzzi se pastreaza in colectiile B.C.U. Iasi, la cota III-49946 si provine din donatia facuta de catre Biserica Sfinta Paraschiva din Iasi, in anul 1960, donatie ce a cuprins si alte carti religioase si manuscrise.
Datorita felului in care au fost legate cit si provenientei donatiei, presupunem ca cele sapte rugaciuni ale lui Negruzzi au fost, la un moment dat, in “repertoriul” slujitorilor si cintaretilor acestui lacas de cult ortodox din Iasi, intr-o perioada cind cele doua feluri de a scrie, cu caractere chirilice sau latine, circulau in paralel si nu puneau probleme de citire in biserici, la sfirsitul de veac. XIX.
paraschevaSituata la inceputul strazii Pacurari, langa Biblioteca Centrala Universitara, vis a vis de Palatul Beldiman, Biserica „Sf. Cuv. Parascheva de Sus” a fost construita intre anii 1852-1858 de catre boierul Costachi Conachi. Dupa alte opinii biserica ar fi fost ridicată prin strădaniile preotului Constantin Pavelescu şi ale epitropului Dumitru Burduja. Aceleasi opinii considera ca nu poate fi ctitoria poetului şi marelui boier Costache Conachi „…care-şi avea casele în apropierea acestei biserici” deoarece acesta trăise între anii 1778-1849. Ca si in cazul altor biserici din orasul Iasi si aici s-a inlocuit o biserica mai veche, din lemn, cu hramul „Sf. Voievozi”, inaltata in anul 1730. Lângă actuala biserică, în dreptul altarului, o cruce de piatră marchează locul unde era cândva Sf. Masă de la vechiul lăcaş. Un alt nume al bisericii era „Prepodobna” , ceea ce în limba slavonă înseamnă ”Prea Cuvioasă”. Mai este cunoscută sub numele „Sf. Vineri” sau „Vinerea Mare”. La această biserică se închina odinioară o parte din breasla calicilor, o altă parte mergând la biserica Banu .
Culegerea de texte bisericesti in care s-au regasit ineditele poezii religioase ale lui Negruzzi are si un Ex libris, pe pagina a doua, ce infatiseaza chipul Sfintei Parascheva, incadrat de cifrele 18-43 si circular inscrisul; „BISERICA SFM. PARASCHIVA DIN MUNTENIMEA DE SUS IASI +” Cifrele nu par a arata localizarea temporala, anul 1843 deoarece biserica „Sf. Paraschiva de Sus” a fost construita cu zece ani mai tirziu. De asemenea si inscrisul in caractere latine ma face sa cred ca aceste cifre poarta o alta semnificatie decit cea a anului 1843.
Distinsul profesor Liviu Leonte, exegent al operei lui Negruzzi, semnaleaza in articolul „Constantin Negruzzi – inedit” din numarul pe luna iulie, 2009 al Revistei Convorbiri literare descoperirea acestor rugaciuni in fondul de carte al B.C.U. Iasi, aducand cu aceasta ocazie pertinente lamuriri.rugaciune1rugaciune2rugaciune3rugaciune42rugaciune5rugaciune6rugaciune7rugaciune8
“Rugaciune in versuri catre Nascatoarea de Dumnezeu pentru toate zilele saptamanei, foarte folositoare la naprasnica boala compus de Costachi Negruti”

Duminica.
În ziua învierii, zi plină de lumină,
Când Fiul Tău Fecioară a spart puterea morţii,
Scoţând pre om din tartar cu învierea lui,
Şi curăţind prin moarte greşala lui Adam;
Marie sfântă, ţie cântare îţi aducem,
Că tu eşti mângâierea şi ajutoarea noastră.
Bucură-te, stăpână, ce Te-ai învrednicit,
Să porţi pre Domnul nostru în Feciorăscuţi sân. Bucurate frumoasă cunună a Fecioriei,
Duioasă porumbiţă de pace vestitoare!
Ascultă, o Prea bună Maică a lui Dumnezeu. Suspinele şi jale smeriţilor Tăi robi;
Priveşte cu ‘ndurare ticăloşia noastră
Că iată coasa Morţii ne taie fără milă,
Şi trista noastră viaţă ca iarba s’au uscat!
Mormântul ne înghite greşiţi, nepocăiţi!
Vai! cum vom sta de faţă la ziua judecăţii?
Cum vom scăpa atuncea de-osânda ce ne aşteaptă. Mânjiţi de-atâte rele ce’n lume am făcut,
De sufletele noastre pururea negrijind?
Dar, Fiul Tău e mila şi dragostea şi pacea,
De-asupra noastră dreapta mânie ‘şi va întoarce,
Căci fapta sa şi lucrul mâinilor lui suntem,
Şi Tu, Stăpână, noastră Apărătoare eşti.

Luni
Când marele Arhanghel se ‘nfăţoşă la Tine,
Marie Prea-Curată! zicânduţi să Te bucuri
Că Tu eşti fericitul ‘şi preţiosul Vas
De Domnul însemnată să porţi pre cel Înalt,
Pre cel ce vrea să vie să curăţă păcatul
Să dărâme blăstemul, să mântuiască lumea,
O câtă bucurie în inim’ai simţit,
Şi bine-cuvântându-l poruncii Te-ai supus.
Şi noi – doar muritorii ce-am înviet prin Tine,
Te bucură, îţi zicem cu Arhanghelii ‘mpreună.
Te bucură, Stăpână, şi Doamna tuturor,
Acelor, ce la Tine nădejdea lor îşi pun.
Aruncă asupra noastră o rază strălucită
Ca să ne lumineze pe calea pocăinţii;
Şi cu milostivire întinde mâna Ta,
Opreşte cu puterea ce Fiul Tău ţ’au dat
Pre stârpitorul înger ce greu ne îngrozeşte.
Vai! orbi spre cele bune, ne tăvălim în rele,
Şi n’am cuteza, Doamnă, la Tine-a năzui,
De n’am cunoaşte mila şi îndurarea Ta.
Tu dar, Fecioară Sfântă! Pre fiul Tău îl roagă
Ca să ne mântuiască de moartea cea cumplită,
Ce va să ne ‘mbrânciască de vii încă în Iad;
Că tu eşti mântuirea neamului Creştinesc.

Marţi.
Vă pocăiţi de rele, că iată e aproape
Cercasca’mpărăţie! aşa Ioan Prorocul
Striga cătră poporul care’l urma ‘n pustiu,
Şi asculta cu râvnă cerescul lui cuvânt.
Zadarnică silinţă! A sale Sfinte graiuri,
În inimi pângărite nu pot ca să pătrundă.
De pofte vinovate cuprinşi şi stăpâniţi
Dumnezeeasca lege cu totul am uitat.
Dispreţuind credinţa ne tăvălim în patimi
Ca dobitoace proaste şi necuvântătoare;
Şi iată ceasul morţii aproape stă de noi,
Şi Iadul se găteşte să’nghită prada sa!
Stăpână Născătoare! Marie Preacurată!
Nădejdea tuturora, ş’apărătoarea lumii,
Ascultă, Maica noastră mâhnit şi jalnic glas,
Şi roagă c’umilinţă pre Domnul Dumnezeu
Să ‘ntoarcă cu ‘ndurare o blândă cătătură
Spre bietul popor care amar să bântuieşte
De moartea cea cumplită. Pentru că nu cei morţi,
Ci noi cei vii, cântare de slavă-i înălţăm.
Indură-te, Stăpâne, de rugăciunea noastră,
Precum în toată vremea ş’acum ne ocroteşte
Ne scapă de osânda în care ne aflăm,
Ca să-ţi cântăm, Fecioară, de laudă cântări.

Miercuri
A Domnului urgie asupră-ne s’apasă;
Şi ne-am cuprins de frică, ne-am spăimântat de groază
Păcătuit-am foarte! A noastre răutăţi.
Au covârşit măsura şi număr nu mai au!
Şi dreaptă e pedeapsa ce cerul ne trimite,
Pentru atâte multe nelegiuite fapte!
Şi iată blândul înger, al nostru păzitor.
Voieşte să ne lase cu jale lăcrămând.
Vicleanul stă aproape şi în ascuns pândeşte
Să pue pre noi ghiara şi locul său să-l iee
Stăpână Născătoare, ajută-ne acum,
Nu ne lasa’n pieire, ci scapă-ne de rău.
Tu ştii, Fecioară Sfântă, că viforaţi de patimi
Plutim în întuneric, pe marea periciunii;
Fii dar c’anoastră armă şi farul luminos,
Şi ne povăţuieşte la portul cel dorit,
La ţărmul pocăinţii, limanul mântuirii
Unde cu sfinţii îngeri s’aducem mulţămire, Lăudătoare slavă Prea dulcelui Tău Fiu,
Ce ne-au certat şi iarăşi ne-au miluit pre noi
Pentru a le tale Maică rugi Sfinte şi duioase!
Primeşte deci, Stăpână, a noastră ‘nchinăciune.
Din buze necurate, din suflet pângărit
Şi vars’ a Tale haruri spre cei ce Te măresc.

Joi
Fugiţi şi vă ascundeţi de-a Domnului urgie,
Apostolul ne zice. Dar unde să ne-ascundem,
Şi unde păcătoşii scăpare să aflăm?
Au doar nu pretutindeni ne vede Dumnezeu ?
Povara de greşale, de făr’ de legi, păcate,
Cătră mormânt ne-atârnă şi cătră Iad ne’mpinge!
Deci iar şi iar la tine, Fecioară! alergând
Cu lacrimi umilite cădem şi năzuim.
Ascultă cu blândeţă această rugăciune
Din suflete greşite, din inimă înfrântă,
Şi mijloceşte, Doamnă, la dulcele Tău Fiu,
Să nu ne dee morţii şi vecinicilor munci;
Căci Fiul Tău e Domnul şi Dumnezeul nostru,
Şi a Maicei sale rugă El pururea ascultă.
El este Dumnezeul cel milostiv şi bun,
Ce s’au născut din Tine, şi ‘n lume au venit
Şi pentru noi mişeii s’au răstignit pe cruce,
Ca prin a sa ‘nviere de moarte să ne scape.
El dar nu cere moartea acelui păcătos,
Doreşte pocăinţa şi mântuirea lui.
Deci roagă-l Născătoare să se milostivească
Spre sufletele noastre, să ierte a noastre rele.
Aşa, Stăpână Sfântă, ascultă-ne pre noi,
Că Domnul e cu Tine şi plină eşti de dar.

Vineri.
Ostaşi suntem ai Crucii, şi Crucea-i arma noastră;
Prin trânsa scapă omul de ori şi ce primejdii.
Lemn Sfânt al mântuirii!, Creştinătăţii corp,
Pe care Domnul nostru de voie s’au suit,
Ş’au suferit ocară şi moarte difăimată,
Ca să ne izbăvească de vecinica osândă,
O cât de bun e, Maică, Predulcele Tău Fiu!
Şi cât de ‘ndurat este al nostru Dumnezeu!
Pentru-ale noastre fapte ca un Stăpân ne ceartă,
Dar încurând se ‘ntoarce şi iar ne milueşte.
Pre Naltă, Pre Slăvită Mireasa lui Hristos!
Mântuitoare rază, crin falnic din Edem,
Tu ce-ai ţinut în braţe pre Dumnezeu şi Omul,
Pre cela care ţine pământul peste ape,
Ajungă până la Tine al nostru trist suspin,
Şi vezi a morţii crunte, amarele săgeţi,
Că iat’ a noastre zile ca florile câmpiei
Stau veştede şi arse, să sting şi pier ca fumul!
Vai! cunoscând de câte păcate suntem plini,
Nu îndrăznim nici ochii spre cer ai înălţa,
De cât la Tine, Doamnă, cădem cu umilinţă
Şi te rugăm ne scapă de râpa periciunii,
În care ne ‘mbrânceşte vrăjmaşul cel obştesc,
Că ţie se cuvine mărire ‘n veci, Amin !

Sâmbătă
Fecioară Precurată ce ai născut pre Domnul,
Prin care omenirea aflară mântuire,
Luceafăr plin de raze ce lumea luminezi,
Călăuzind’o ‘n pace pe calea veciniciei,
O cât de mare este a ta milostivire!
Şi câtă bunătate răverşi asupra noastră!
De n’ai mijloci, Maică la Domnul pentru noi
Şi dreapta lui mânie de nu ai îmblânzi
Prin cea de Maică blândă solie ‘ndurătoare,
Prin ruga Ta fierbinte şi mare îndurare,
Vai nouă! păcătoşii, de mult eram pierduţi,
A tartarului pradă şi hrană ne făceam.
Pentru că suntem vrednici dup’ ale noastre fapte,
De ori ce grea pedeapsă, de ori ce grea urgie;
Dar ştim, vedem, cunoaştem milostivirea ta,
Şi iar la Tine, Maică! cu lacrimi alergăm,
Pleacă’ţi urechea, Doamnă, la vaietele noastre,
La trista noastră stare, la jalea cea obştească!
Făcutu-ne-am joc morţii, şi Iadului prinos,
Şi singura nădejde la Tine ne-au rămas!
Căci Tu eşti mântuirea greşiţilor şi pacea,
Tu fii mijlocitoare cătră Mântuitorul,
Ca să ne izbăvească de răul cel cumplit;
Că bine cuvântată eşti Tu în veci, Amin !

5 răspunsuri to “„Rugaciune in versuri catre Nascatoarea de Dumnezeu pentru toate zilele saptamanei, foarte folositoare la naprasnica boala” compusa de C. Negruzzi”

 1. marius Says:

  extraordinara descoperire, G.! si articolul tau, dar si cele 7 rugaciuni ale lui Negruzzi mi’au facut o seara frumoasa!! felicitari!

 2. Gheorghe Says:

  Da, este extraordinar pentru ca le-am gasit in timp ce lucram la bibliografia pentru cartea dlui Ion N Oprea „Lumanarica”. L-am consultat pe specialistul in ” Negruzzi”, distinsul profesor Liviu Leonte si, dnia sa mi-a confirmat ca aceste poezii religioase sunt necunoscute biografilor si ingrijitorilor editiilor Negruzzi. Dnia sa a mai adus la lumina tiparului si alte rugaciuni ale lui C. Negruzzi catre Cuvioasa Parschiva, aflate in manuscris, in Biblioteca Academiei. Aceste „restituiri” vor fi publicate in volumul 2 al Operelor complete C. Negruzzi, volume ingrijite de prof. Leonte.

 3. marius Says:

  pana atunci, insa, „voi avea grija” sa le afle cat mai multi profesori de limba romana (sau absolventi de filologie!). pentru ca sunt adevarat perle ale literaturii romane.

 4. Gheorghe Says:

  Nu stiu Marius daca rugaciunile lui Negruzzi sunt adevarate „perle ale literaturii romane”. In schimb, am fost impresionat ca aceste rugaciuni au fost in „uzul” slujitorilor bisericii, la un moment dat, cel putin la Biserica „Sf. Paraschiva de Sus”, pentru a cere indurare si ajutor la naprasnica boala de la Maica Domnului Nostru Iisus Hristos. Cine stie, poate ca aceste invocatii, catre Nascatoarea de Dumnezeu, vor aduce din nou multor credinciosi, folos si sanatate. Doamne ajuta !

 5. Cristina Says:

  Este foarte frumos sa stim aceste rugaciuni pe de rost.Imi plac si imaginile nespus de mult

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s


%d blogeri au apreciat: